Vejkabos kennel

Till jägare från jägare!

Råd till valpköpare

Råd till valpköpare


Det har aldrig varit lättare än idag att få tag i en wachtelhund! Men å andra sidan har det kanske heller aldrig varit svårare att få tag i en bra wachtelhund! Under 2006 registrerades nästan 600st wachtelhundar i Sverige, 2007 sjönk det till 367st för att 2008 stiga till 517st. Bra eller dåligt?
Bra för att fler som vill ha en wachtelhund har lättare att hitta en hund. Dåligt för att kvantitet och kvalitet sällan brukar gå hand i hand. En rastypisk wachtelhund är en drömhund för väldigt många jägare. Vad är då en rastypisk wachtelhund?

I rasstandarden står det bland annat följande:
”Wachtelhunden är en jakthund som:

Har du förstått innebörden av rasstandarden?
Min erfarenhet är att många valp köpare efterfrågar något helt annat. Många söker en stöthund för jakt i små och viltrika såtar. För andra räcker det med att hunden är snäll mot barnen, har en viss färg och att den inte är borta för länge så husse eller matte kommer för sent hem till soppan.
Stämmer du in på beskrivningen ovan så finns det betydligt mer lämpliga raser att välja på som kommer att passa dig mycket bättre. Det finns tyvärr en hel del uppfödare som också stämmer in på beskrivningen. Som i värsta fall inte ens är innehavare av jägarexamen eller har ett fungerande gevär. Ett gemensamt intresse för dessa uppfödare brukar vara att de tillbringar mer tid i utställningsringarna än i skogen.


Hur ska då den presumtiva valpköparen veta om den till tänkta valpen har anlag för att med rätt träning kunna ha en chans uppfylla rasstandarden?
Det minsta man ska kräva är att parningen uppfyller kraven för hänvisning av parning som SWK har. SWK tycker utöver det att ”Det vore önskvärt att endast använda hundar i avel som ligger nära eller över genomsnittet och som lämnar avkomma som ligger nära eller över genomsnittet. Ett sämre unghundsprov kan kompenseras genom att man skaffar ytterligare meriter (öppenklassprov, vildsvinsprov, eftersöksprov) på hunden.” Men det är bara önskvärt. Inget krav.

Valphänvisningslistan på SWK´s hemsida kräver några egna kommentarer;

Det ges ut stamböcker för wachtelhund både i Tyskland och Sverige. Tanken med stamböckerna är att du skall finna en samlad information om olika enskilda hundar, syskon, uppfödare, täckhundar samt jaktprov. Stamböckerna kan du köpa av lokalavdelningarna.


På http://www.wachtelhundklubben.org kan du läsa jaktprovs resultat och provberättelser.
På http://kennet.skk.se/hunddata/ och http://kennet.skk.se/avelsdata/ kan du hitta information om
tex HD, AD, ögonlysning samt ägare för olika hundar.


Utöver granskning av provresultaten bör man försöka få en bild av hur hundarna fungerar på praktisk jakt. Det kan man få genom att antingen jaga med hundarna eller få referenser av andra som jagat med hundarna. Eftersom det inte är lagligt att bedöma skärpan på hundar i Sverige så får man fråga hur hunden fungerar på mindre rov vilt och om hunden är tillräckligt skarp för att dra ner exempelvis ett skadat rådjur. Jagar inte uppfödaren tillräckligt mycket för att veta om hunden har vilt och rovdjursskärpa är denne kanske inte lämplig som uppfödare?
Många uppfödare som har hemsidor redovisar bara de bästa resultaten från jaktprov. Varför kan man fråga sig? Är bara positiv information relevant? Att en hund har flera 0-pris på grund av vilseledande skallgivning eller för att den inte söker är för mig i högsta grad relevant. Man kan fråga sig om det finns ytterligare information som de undanhåller?
En annan sak att se upp med brukar vara uppfödare som gladligen stoltserar med sina hundars utställningsmeriter. De
uppfödarna brukar ha en helt annan prioritering på sina hundars egenskaper än vad som står i rasstandarden.
När det gäller importerade hundar så har det kommit en hel del hundar till Sverige som inte uppfyller hemlandets avelskrav. Man kan verkligen fråga sig om hundar som blivit utslagna ur aveln i rasens hemland på grund av skottproblem, höftproblem, obefintligt sök och så vidare verkligen tillför rasen något positivt i Sverige?
Köper du valp efter importerade föräldrar kan du kräva att få ett utdrag ur dogbase på den ponerade valpkullen. Kan eller vill inte uppfödaren tillhandahålla det så finns det kanske anledning att hitta en annan uppfödare.
Vad kan jag då som valpköpare råka ut för om jag inte lägger ner tid och kritiskt granskar de uppfödare jag är intresserad av att köpa valp ifrån? Här kommer några exempel på hundar som gått i avel. Samtliga var med på SWK´s valphänvisning.

Skulle du verkligen köpa en valp efter någon av dessa hundar?
Lägg ner tid och energi på att hitta en bra valp. Rätt kombination är värd att vänta på!

Hampus Vejkabo

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)