Vejkabos kennel

Till jägare från jägare!

Jaktprovsförkortningar

Jaktprovs förkortningar


Sverige
Avb Avbröt provet på egen begäran
G Godkänd
L Lös i skallet
Nkl Nybörjarklass, >24 mån
S Godkänt vildsvinsprov
VS Viltspårprov, anlagsklass Akl, öppen klass Ökl
Ukl Unghundsklass, 9-24 mån
Ökl Öppenklass
Skalldrivande på hare


Tyskland
Skalldrivande på hare
> Skalldrivande på hare och skärpe prövad på rovdjur
/ Skärpe prövad på rovdjur, HN Härtenachweis
: Naturligt eftersök på farligt vilt
(:) Naturligt eftersök på ofarligt vilt (rådjur)
S Godkänt vildsvinsprov
// Förtjänsttecken för hare
| Rapportör, TVW, Totverweiser
- Dödskällare, TVB, Totverbeller
JP Jugendprufung, Ukl fast utan apportering
EP Eignungprufung, EPB med drevmomentet på fälthare
EPB Eignungprufung, Liknande vårt Ökl men med ganska stora skillnader
GP Gebrauchprufung, bruksbarhets prov, elitprov
SG Mycket bra exteriör vid jaktprov
G Bra exteriör vid jaktprov

Hampus Vejkabo

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)