Vejkabos kennel

Till jägare från jägare!

Färger hos Wachtelhund

Wachtelhunden får i princip ha vilka färger som helst förutom svart. Jag går inte närmare in på genetiken eller hur färger nedärvs. Det saknar praktisk betydelse vad för färg hunden har.

Det kan ibland vara svårt för uppfödaren att skilja små valpar från brunskäck och brunskimmel. Därför får man vänta ett par veckor innan man registrerar valparna hos SKK så färgerna får framträda tydligare. Generellt kan man säga att ju mörkare trampdynorna blir hos valpen ju större är chansen att det blir en brunskimmel i stället för en brunskäck.

Ibland ser man i Tyskland hundar registrerade som mantelschimmel. Det är en gammal benämning som beskriver en brunskimmel med markerad brun mantel över ryggen. Den ska egentligen registreras som braunschimmel. Röda hundar ska i Tyskland registreras som rot men det förekommer även rehrot. Det är också en gammal benämning som lever kvar sedan man skilde på fuchs-, reh- och hirschrot det vill säga räv-, rådjurs- och hjortröd. Före 1981 hade man fler benämningar för färgtäckningar som inte finns kvar längre. Till exempel fanns braun mit schimmelblut, gelb, silberbraun, silbergrau, blauschimmel, schimmel och dunkelschimmel etcetera. Man angav också noga de vita fältens placering.

De färger som finns idag:

Braun, Brun, B
Braunscheck, Brunskäck, VB
Braunschimmel, Brunskimmel, BSK
Helltiger, Brunskäck med prickar främst på ben, registreras ej i Sverige
Rot, Röd, R
Rotscheck, Rödskäck, VR
Rotschimmel, Rödskimmel, RSK
Rot-tiger, Rödskäck med prickar främst på ben, registreras ej i Sverige
Braun, r.br., Brun med tantecken, BT
Braunscheck, r.br., Brunskäck med tantecken, VBT
Braunschimmel, r.br., Brunskimmel med tan, BSKT
Helltiger, r.br., Brunskäck med tan tecken och prickar främst på ben, registreras ej i Sverige
Schwarz, Svart, X, ej godkänd färg

20110407009.jpg201111041061.jpg

bild-396.jpgdsc-2934.jpg

dsc-6320.jpghampus-bilder-228.jpg

dsc-9046.jpgdsc-9048.jpg

Källor:
www.wachtelhund.de - Verein für Deutche Wachtelhund
www.wachtelhundklubben.org - Svenska Wachtelhundklubben
Der westfälische wachtelhund-chronik - Helmut Cramer
Der deutsche Wachtelhund - Rudolf Frieß

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)