Vejkabos kennel

Till jägare från jägare!

Eftersök

De senaste åren har vi gjort cirka 80 eftersök per år varav cirka hälften på vildsvin. Jag kommer de närmsta åren inte åta mig några eftersök. Jag har inte längre vare sig tiden eller kompletta hund ekipage som det krävs om man ska åta sig ansvaret som eftersök innebär. Jag kan däremot förmedla kontakter till kompetenta eftersöks jägare. Tag kontakt för mer information angående eftersök.

Eftersök

"Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen"

Jaktförordningen (1987:905) 17§, andra stycket.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)